Kategori: Jord

Foto: Susanne Hjertø Wiik 12

Endelig torvfri pottejord i salg

Det er mange hensyn man skal ta når man velger jord til pottene sine, og et av dem bør være miljøvennlighet. Det er økende bevissthet rundt at torv (som sekkene med jord vi kjøper på hagesentrene stort sett består av)...

Pottejord 1

La oss snakke litt om såjord

Det er i hovedsak tre egenskaper jorda du sår i bør ha; den bør være porøs, næringsfatting og holde på vann slik at jorda kan holdes jevnt fuktig. Tørker frøene dine ut etter at de først har blitt fuktet, er...